संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अर्थायिकाः - आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
क्ष्मीलिताः - सम्बोधन बहुवचनम्
वल्ल्याभ्याम् - अकारान्त नपुंसकलिङ्गम्
द्रोणकाभ्याम् - तृतीया द्विवचनम्
आहिसक्थेषु - तृतीया द्विवचनम्