संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


नवसु - षष्ठी द्विवचनम्
अष्टाविंशतेः - इकारान्त
एकोनात्रिंशते - चतुर्थी एकवचनम्
षडशीत्या - ऌकारान्त
ऊनविंशतिः - छकारान्त