संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


नवसप्तत्याम् - षष्ठी एकवचनम्
नवसप्तत्यै - द्वितीया बहुवचनम्
नवसप्ततिम् - षष्ठी बहुवचनम्
नवसप्तत्यै - प्रथमा एकवचनम्
नवसप्तत्यै - चतुर्थी एकवचनम्