संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


पञ्चत्रिंशति - पञ्चमी एकवचनम्
पञ्चत्रिंशद् - चतुर्थी एकवचनम्
पञ्चत्रिंशति - सम्बोधन बहुवचनम्
पञ्चत्रिंशतः - पञ्चमी एकवचनम्
पञ्चत्रिंशते - चतुर्थी एकवचनम्